\”Řídím svou
kariéru\”

4 minuty čtení | 20.12.2006

Společnost HMMC nabere během dvou let téměř tři tisíce zaměstnanců, do poloviny roku 2011 se pak jejich počet zvýší na konečné tři a půl tisíce. \”Jsme přesvědčeni, že naprostá většina zaměstnanců bude pocházet z našeho kraje,\” říká Jaromír Radkovský, generální manažer oddělení lidských zdrojů HMMC.

Investice společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech se bude skládat ze dvou fází: I. fáze do roku 2009, kdy při roční výrobě 200.000 aut bude v závodě pracovat 2.900 zaměstnanců, a II. fáze do roku 2011, kdy výroba naroste o dalších 100.000 vozů ročně a celkový počet zaměstnanců dosáhne 3.500.

Největším úkolem oddělení lidských zdrojů bude nabrat téměř tři tisíce zaměstnanců za pouhé dva roky. \”Jsme však přesvědčeni, že naprostá většina našich zaměstnanců bude pocházet z Moravskoslezského kraje,\” říká Jaromír Radkovský, generální manažer oddělení lidských zdrojů, a dodává: \”věříme, že zde nalezneme dostatečné množství motivovaných lidí, kteří se budou chtít stát součástí moderní mezinárodní společnosti. Nehledáme pracovníky, kteří umějí vyrábět auta Hyundai, protože nikdo takový tady není – hledáme lidi, kteří chtějí doslova \’řídit svůj svět a svou kariéru\’.\”

Samozřejmě, že pro specifické pozice – zejména pro střední management: mistry a technology – přivítáme lidi s minimálně středoškolským vzděláním a zkušenostmi, které se nám mohou hodit. Víme, že z našeho kraje odešla řada lidí za prací do jiných míst České republiky i do zahraničí, těm všem chceme dát možnost a příležitost vrátit se zpátky domů.

Naší ambicí je stát se nejlepším zaměstnavatelem v České republice. U nových zaměstnanců hledáme talent, kreativitu, ochotu pracovat a ochotu se dále vzdělávat. Na vyšší pozice vyžadujeme kromě praxe také dobrou znalost angličtiny, která je komunikačním jazykem naší společnosti a která umožní talentovaným zaměstnancům pracovat také v závodech Hyundai Motor Company v zahraničí.


Zásadou je, že nábor zaměstnanců bude vždy transparentní – ve spolupráci s úřady práce, pověřenými agenturami nebo prostřednictvím našich webových stránek (budou spuštěny po Novém roce), ze kterých bude možné si stáhnout příslušné formuláře. Lidské zdroje a personalistika vůbec jsou velmi citlivými oblastmi a žádné nestandardní metody zaměstnání nebudou možné. Zájemci mohou ale již nyní zasílat své nabídky na e-mailovou adresu kariera@hyundai-motor.cz

Při hledání nových zaměstnanců se budeme obracet i na čerstvé absolventy technických univerzit a středních škol. V této oblasti jsme již zahájili aktivní spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, kde chceme nejen nabídnout studentům možnost pracovních stáží v našem závodě, ale chceme se i podílet na tvorbě obsahu studijních oborů podle našich skutečných potřeb, a to zejména ve strojírenství a informačních technologiích. Spolupracovat ale budeme i s jinými organizacemi a vítáme projekty, jako je For Tech, připravený Agenturou pro regionální rozvoj a zaměřený na motivaci žáků základních škol ke studiu na technických školách. Našimi partnery je i Regionální hospodářská komora v Ostravě a pochopitelně i celá síť úřadů práce na území našeho kraje.

\”Společnost Hyundai Motor Company je právem hrdá na svůj unikátní vzdělávací systém zaměstnaců, který v základu převezmeme a upravíme podle místních podmínek v HMMC,\” říká Kwang Byong Lee, manager úseku vzdělávání. \”Kromě spolupráce se školami a s hospodářskou komorou bude náš tým kooperovat i se soukromými vzdělávacími institucemi. Odborný profesní trénink bude probíhat v závodě KIA v Žilině i v závodech společnosti Hyundai v Koreji a jeho délka se může – podle náročnosti a konkrétní pozice – pohybovat od jednoho týdne do čtyř měsíců. Další vzdělávání, proškolování a doplňující tréninky budou prováděny i v průběhu zaměstnání, a to ve vlastním vzdělávacím a školícím centru, které bychom chtěli vybudovat zhruba do čtyř let,\” dodává Lee.

V rámci pětidenního vstupního školení se noví zaměstnanci seznámí nejen s předpisy a se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i s tím podstatným z korejské historie a kultury, tradicemi, kuchyní a podobně. Za důležité považujeme rovněž to, aby každý zaměstnanec znal základní informace o historii a současnosti společnosti Hyundai Motor Company, neboť jen takto se může se svou firmou ztotožnit a být hrdý na to, že pracuje pro jednu z největších společností na světě.