STANOVISKO HYUNDAI K DALŠÍ
TISKOVÉ ZPRÁVĚ EPS

1 minuta čtení | 6.6.2007

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) vydává stanovisko k další tiskové zprávě EPS ze dne 6. června, podsouvající naší společnosti opět nekalé úmysly.

Jak již bylo sděleno, společnost HMMC podala dne 26. dubna stavebnímu úřadu v obci Dobrá žádost
o změnu ohlášení stavby zařízení staveniště, jehož součástí je i sporný zhruba stometrový úsek deštové kanalizace. Dne 9. května, bez vyčkání na uplynutí zákonné lhůty čtyřiceti dnů, HMMC zahájila realizaci ohlášené změny (pokládání potrubí), a to proto, že jsme zamítnutí ze strany stavebního úřadu neočekávali. Pět dní poté, 14. května, rozhodla společnost HMMC o okamžitém zastavení stavby
a vyčkání na dodání znaleckého posudku. Tento stav dosud trvá.

Opakovaně potvrzujeme, že respektujeme Ekologický právní servis jako významného partnera průlomové Deklarace prozumění z loňského listopadu. Dokladem toho, o jak unikátní dokument se jedná, je
i nedávné udělení prestižní Ceny Josefa Vavrouška pro rok 2007 Pavlu Francovi, jednomu z klíčových představitelů EPS, a to m.j. i za jeho podíl na uzavření této Deklarace.

S o to větším překvapením proto sledujeme intenzívní mediální kampaň EPS posledních dnů. V žádném případě nesdílíme názor EPS, že se snažíme cokoliv zastírat; informace poskytujeme otevřeně
a transparentně, a to nejen médiím, ale zejména EPS a dalším partnerům. Dokladem naší otevřenosti
k médiím je i skutečnost, že informaci o nedodržení lhůty čtyřiceti dnů jsme dne 24. května poskytli písemně redaktorce MF DNES, připravující rozsáhlý materiál o projektu HMMC v Nošovicích.
Jsme připraveni korektně a věcně diskutovat s EPS i s dalšími partnery o jakémkoliv bodu, týkajícím se výstavby závodu HMMC v Nošovicích – a korektnímu a věcnému jednání dáváme vždy zásadně přednost před výměnou názorů prostřednictvím médií.