Stanovisko společnosti HMMC k
přerušení výroby dne 2.
prosince 2009

1 minuta čtení | 3.12.2009

Ve středu 2. prosince byla v hale finální montáže po dobu jedné hodiny svévolně přerušena výroba v době přesčasu. Tuto akci neorganizovala ani odborová organizace, ani zaměstnanecká rada. Zástupci protestujících zaměstnanců předložili managementu své požadavky, přičemž za hlavní označili přesčasovou práci, která byla nařízena z důvodu zvýšeného počtu objednávek.

Vezmeme-li v úvahu, že automobilový průmysl po celém světě utrpěl během současné globální ekonomické krize ohromné ztráty, pak je skutečnost, že výrobní závod Hyundai v České republice musí pracovat více, aby naplnil zvýšenou poptávku ze strany zákazníků, pozitivním signálem.Přesčasová práce se v závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) nařizuje v délce dvě hodiny po denní směně, a to po 4 dny v týdnu (celkově 8 hodin za týden); po nočních směnách se žádná přesčasová práce nevyžaduje. Vzhledem k tomu, že směny se po týdnu střídají, odpracuje každý zaměstnanec ve výrobě na přesčasech celkem 16 hodin (dvě směny) za měsíc. Veškeré přesčasy jsou plně propláceny v souladu se zákoníkem práce. Management HMMC se sejde se zástupci odborů a zaměstnanecké rady, aby společně prodiskutovali předměty stížností a nalezli všestranně přijatelná řešení. Vzhledem k tomu, že stížnosti se týkají zásadních systémů organizace výroby a odměňování, bude zapotřebí dostatek trpělivosti na všech stranách, protože realizace účinných řešení si vyžádá čas.