Stav projektu Hyundai v
Nošovicích

3 minuty čtení | 17.12.2007

V současné době se dokončuje naprostá většina stavebních prací v areálu. Do haly na výrobu převodovek byla již dovezena veškerá technologie, jejíž zkušební provoz už byl zahájen v rámci příprav na spuštění výroby v březnu 2008.

V HMMC se bude vyrábět pět typů převodovek – čtyři malé, jeden střední. Závod v Nošovicích plánuje začít s výrobou převodovek co nejdříve to bude možné, protože je bude dodávat do sesterského závodu Kia Motor Slovakia v Žilině, jenž bude na oplátku dodávat do HMMC své motory.
Co se týče dalších výrobních hal, tak např. do lisovny se v současnosti navážejí jednotlivé části lisů, z nichž některé váží až 150 tun. Instalace dalšího zařízení bude následovat od počátku roku 2008.

Zkušební výroba bude spuštěna v září 2008. Mezi první modely bude patřit hatchback i30 třídy C (s výrobní kapacitou 125.000 kusů ročně) a vozidlo MPV třídy B (s výrobní kapacitou 75.000 kusů ročně). Zahájení sériové výroby je plánováno na březen 2009.

Proces výstavby a veškeré aktivity HMMC probíhají v souladu s plánem a HMMC nepředpokládá žádné zdržení realizace daných plánů a cílů, spíše jejich urychlení.

Již známým přesazením stromů HMMC jasně prokazuje svůj postoj nejen k životnímu prostředí a jeho ochraně, ale také k regionu celkově, protože se vždy snaží být dobrým sousedem.
V prosinci společnost zorganizovala již druhé setkání starostů místních obcí, na kterém prezentovala současný stav projektu a podpořila tak vzájemnou komunikaci.

Snahy v regionu také zahrnují podporu místních dětí. Jak v roce 2006, tak i letos, HMMC podpořila organizaci mikulášské besídky základní a mateřské školy v Nošovicích. Také na Den dětí 2007 společnost věnovala dětem z nošovické školy malé dárky.

Dále se HMMC v září 2007 finančně podílela na otevření nového travnatého fotbalového hřiště
v Nošovicích.

Součástí podpory veřejnosti je i Nadační fond Hyundai, který rozdělil první část prostředků. V orgánech tohoto fondu – správní rada a dozorčí rada, každá má 4 členy – jsou vždy zastoupeni: Moravskoslezský kraj (1 místo), HMMC (1 místo), ekologické nevládní organizace (2 místa vč. předsednictví).

V současné době má HMMC téměř 500 zaměstnanců, přičemž do konce roku 2008 hodlá přijmout dalších 1500. S cílem podpořit tyto aktivity společnost připravuje otevření náborového centra
v Ostravě. HMMC chce takto oslovit lidi zejména z Moravskoslezského kraje, který díky restrukturalizaci tradičních těžkých průmyslových odvětví (hornictví a hutnictví) stále trpí relativně vysokou nezaměstnaností.

HMMC byla a je v kontaktu se zástupci všech ambasád zemí Evropské unie v České republice. Velvyslanci některých ambasád, např. ze Švédska, Nizozemí, Slovinska a Chorvatska závod HMMC již navštívili, zatímco další se na podobné návštěvy chystají na jaře 2008.
Předmětem jednání jsou potenciální subdodávky z těchto zemí. HMMC je společností otevřenou
a spolupráci s novými dodavateli se nebrání. Vždy však trvá na třech hlavních kritériích: kvalitě, ceně
a konkrétních podmínkách dodávek.