STAV VÝSTAVBY A NÁBORU
PRACOVNÍCH SIL DO ZÁVODU
HYUNDAI V NOŠOVICÍCH

2 minuty čtení | 12.6.2007

Výstavba závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) v Nošovicích pokračuje podle plánu: Podstatná část stavebních prací bude hotova do konce letošního roku.

Výstavba závodu HMMC v Nošovicích postupuje podle plánu, ale současně tempem, jaké u nás není obvyklé. Skrývka ornice a podornice v dvousethektarovém areálu byla zahájena 1. listopadu loňského roku, od prosince probíhalo srovnávání terénu a na první jarní den – 21. března 2007 – byl vztyčen první pilíř na stavbě převodovkárny. Mezitím byla vydána další stavební povolení a byly zahájeny stavby lisovny, karosárny, lakovny, montážní haly, energetického centra a infrastruktury. Jako poslední bude v říjnu letošního roku zahájena stavba administrativní budovy.

K 31. květnu letošního roku již byly vztyčeny pilíře prakticky všech výrobních hal, následovat bude montáž příhradových nosníků střešní konstrukce, pokládání střech, betonování podlah a montáž obvodových zdí. K poslednímu květnovému dni představovala úhrnná hodnota provedených zemních a stavebních prací částku 54,5 mil. EUR (1,53 mld. Kč). V současné době na staveništi pracuje cca 200 stavebních dělníků, kteří používají 50 jeřábů a vysokozdvižných plošin; zemní práce dokončuje přibližně 30 strojů. Stavební práce budou ve své naprosté většině dokončeny do prosince letošního roku a od ledna bude zahájena instalace technologií (v hale převodovkárny, jejíž výstavba byla zahájena jako první, bude výrobní technologie instalována již od letošního října). Montáž a spouštění technologií bude plynule přecházet ve zkušební provoz tak, aby počátkem října 2008 mohla být spuštěna zkušební výroba. Sériová výroba prvních dvou typů vozů bude zahájena v březnu 2009.

V současnosti má společnost Hyundai 114 zaměstnanců s mírnou převahou Čechů (58) nad Korejci (56). K 1. červenci se toto číslo významně přehoupne na stranu občanů České republiky, protože do HMMC nastoupí 70 nových zaměstnanců. Velkou většinu z nich – 45 – představují čerství absolventi vysokých škol, kteří projevili zájem o práci ve společnosti Hyundai na jarním pracovním veletrhu Symbióza. Ti, kteří si z důvodů zahraničních pracovních a studijních pobytů dohodli odklad, nastoupí pak během léta a podzimu. Další kolo pohovorů s uchazeči o místo z řad absolventů vysokých a středních škol se uskuteční v úterý 19. června, opět v ostravském hotelu Imperial.

Společnost Hyundai nabízí práci absolventům vysokých škol i bez předchozí praxe. „V této republice ani v Evropě není nikdo, kdo by uměl vyrábět auta Hyundai – my si takové pracovníky vyškolíme
a vychováme sami,“ říká Jaromír Radkovský, generální manažer lidských zdrojů HMMC, a pokračuje: „Považujeme za výhodu pracovat s mladými nadšenými lidmi, nezatíženými zkušenostmi
a předsudky z předchozích zaměstnání.“