SUMÁRNÍ ZPRÁVA Z HMMC ANEB
CO JE V NOŠOVICÍCH NOVÉHO?

4 minuty čtení | 9.6.2008

K 31. květnu 2008 měla společnost HMMC celkem 1016 zaměstnanců v pracovním poměru a dalších 186, kteří již mají podepsánu pracovní smlouvu, ale po vzájemné dohodě nastoupí až později v průběhu roku. Celkový počet tak činí 1202 zaměstnanců – cíl je do konce letošního roku mít 1945 pracovníků, takže zbývá přijmout 743 lidí.

Přestože máme v databázích jména více než čtyř tisíc uchazečů, je naše náborové centrum v Ostravě u autobusového nádraží stále v provozu a stále přijímá další zájemce. „V současné době personálně naplňujeme druhou směnu, abychom od března příštího roku mohli najet na dvousměnný provoz,“ říká Jaromír Radkovský, generální manažer oddělení lidských zdrojů, a dodává: „Možná se to zdá předčasné, ale zaškolení pracovníků a sladění jednotlivých pracovních týmů je poměrně náročný a zdlouhavý proces, který zahrnuje i několikatýdenní školení v zahraničí. Právě v těchto dnech máme na školení v Koreji 72 zaměstnanců.“

Z hlediska struktury zaměstnanců HMMC stále platí, že cizinci tvoří minimální počet a že dominantní část pracovníků je z Moravskoslezského kraje.

Zaměstnanost v závodě Hyundai podporuje i síť autobusové dopravy, která spojuje závod HMMC s jednotlivými městy v kraji. Aktuálně jezdí v pracovní dny do Nošovic a zpět autobusy z Ostravy, Frýdku-Místku, Havířova, Nového Jičína, Třince, Orlové-Lutyně a Karviné, zaměstnanci platí 50% ceny jízdného, druhou polovinu hradí zaměstnavatel. Stávající síť autobusů bude od 1. září doplněna o další linky.

Aktuální stav v zastoupení mužů a žen mezi zaměstnanci HMMC je 803 muži a 213 žen (poměr 3,77 : 1). Přitom ještě počátkem letošního dubna byl tento poměr 4,18 : 1 (636 mužů, 152 ženy) a podíl žen mezi zaměstnanci stále stoupá, protože nabízená práce při výrobě aut je sice náročná na přesnost a soustředění, nikoliv však na fyzické vypětí – a ve finančním ohodnocení mezi muži a ženami na stejné lince není žádný rozdíl…

Stavební část výrobních objektů je prakticky hotová, dokončit zbývá zkušební dráha, nákladové nádraží, hlavní administrativní budova a některé drobné stavby uvnitř areálu – např. spojovací komunikace a parkoviště pro zaměstnance.

Ke konci dubna 2008 byl celkový objem investice následující (údaje ke konci května budou k dispozici až v polovině měsíce):

HMMC – objem investic k 30. dubnu 2008
Investice celkem: 522.755 tis. EUR
Z toho investice do výstavby: 247.560 tis. EUR

V současné době vrcholí instalace a testování výrobní technologie s tím, že zkušební výroba bude zahájena v září letošního roku – a na tuto událost budete pochopitelně pozváni. Zahájení sériové výroby je oficiálně plánováno na březen 2009, ale vzhledem k silnému tlaku vedení společnosti Hyundai Motor Company v Soulu na to, aby sériová výroba byla spuštěna co možná nejdříve, nevylučujeme ani dřívější termín. O definitivním datu zahájení sériové výroby nebylo zatím rozhodnuto, v žádném případě však nebude výroba zahájena dříve než budou pravomocně získána veškerá potřebná povolení.

U příležitosti zahájení sériové výroby se v Nošovicích uskuteční tzv. Grand Opening Ceremony, obdobně velkolepá akce jako při zahájení stavby loni v dubnu. S ohledem na počasí zatím předpokládáme, že se slavnostní zahájení sériové výroby uskuteční v dubnu, nemůžeme ale vyloučit jakokoliv změnu termínu.

S narůstajícím počtem zaměstnanců ve společnosti HMMC pochopitelně roste i potřeba tzv. team-buildingových aktivit. Jednou z těch velmi populárních se stala vnitřní fotbalová liga HMMC, které se účastní celkem 8 mužstev, složených ze zaměstnanců jednotlivých provozů. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin a pravidelně každé úterý odpoledne se na fotbalovém hřišti v Nošovicích hraje dvojzápas: po jednom utkání z každé skupiny. Na základě průběžného hodnocení individuálních kvalit hráčů bude pak sestaven reprezentační tým FC Hyundai, který se hodlá zaregistrovat do některé z místních pravidelných fotbalových soutěží, ale bude připraven hrát i přátelské zápasy s jinými neprofesionálními mužstvy.