VYJÁDŘENÍ HYUNDAI K
TISKOVÉ ZPRÁVĚ EPS

1 minuta čtení | 4.6.2007

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) odmítá nařčení ze lži, prezentované v tiskové zprávě Ekologického právního servisu (EPS): Zákaz změny ohlášení stavby kanalizace, vydaný stavebním úřadem Dobrá, byl společnosti HMMC doručen více než týden poté, co byla stavba kanalizace zastavena.

Společnost HMMC respektuje zájmy EPS a jeho právo spolusignatáře Deklarace prozumění na dohled nad průběhem výstavby automobilového závodu v Nošovicích. HMMC však nehodlá mlčky přihlížet manipulaci ze strany EPS, vrcholící nařčením společnosti HMMC z veřejného lhaní.
Ano, je pravdou, že stavební úřad v Dobré zakázal změnu ohlášení stavby dešťové kanalizace, ale pro pravdivý pohled na věc je nutno vzít v úvahu chronologii jednotlivých kroků:

26. dubna – HMMC žádá o změnu ohlášení
9. května – HMMC zahájila pokládání potrubí
11. května – stavební úřad vydal zákaz změny, odeslal jej poštou 18. května
14. května – HMMC zastavila pokládání potrubí z důvodu pochybností o jeho kvalitě
23. května – doručení zákazu změny společnosti HMMC

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že mezi zastavením pokládání kanalizačního potrubí (14. května)
a doručením zákazu změny ohlášení (23. května) uplynulo devět dní. Reakce společnosti HMMC ze dne 11. května ani další prohlášení nepředpokládala vydání zákazu změny ohlášení, byla učiněna v dobré víře a v žádném případě nemohou být považována za lži.

Stavba kanalizace tedy nemohla být zahájena „přes zákaz stavebního úřadu“, jak uvádí EPS, protože ke dni zahájení nebyl zákaz ještě ani vydán, natož doručen společnosti HMMC.