Automobilka Hyundai a občané
Nošovic sázeli společně
stromy

3 minuty čtení | 2.5.2016

V sobotu ráno ožil sportovní areál v Nošovicích neobvyklým ruchem: Sraz si tady dalo asi čtyřicet lidí, kteří se zúčastnili společné výsadby stromů na protihlukovém valu kolem automobilky Hyundai. Přišli jak zaměstnanci závodu, tak občané Nošovic, a to v čele se starostou Miroslavem Kačmarčíkem, zatímco tým Hyundai vedl prezident společnosti Dongwoo Choi. Po krátké instruktáži se všichni vydali k valu, kde byly už předem bagrem vyhloubené jámy pro stromy, protože se nejednalo o žádné drobné semenáčky, ale o vzrostlé stromy o výšce zhruba šest metrů, které bylo nutné posadit do jámy, zasypat kompostem a zahrnout zeminou. Zatímco část pracovního týmu se oháněla rýči a lopatami, jiní nosili z nákladního auta kompost a další zatloukali kůly pro třínohé opory kolem stromů. Celkem bylo během dopoledne vysazeno padesát stromů, převážně jilmů, lip a javorů.

A proč to všechno? Výsadba stromů má několik důvodů. Stromy zpevní svah protihlukového valu a zabrání jeho erozi, poskytnou hnízdiště ptákům a spolu s dodatečně nainstalovanými lavičkami zkrášlí prostor, které je oblíbeným vycházkovým místem obyvatel Nošovic. Akce je součástí programu Dobrý soused – Společně, v rámci kterého se třináct obcí z okolí nošovické automobilky Hyundai mohlo ucházet o finanční prostředky na projekty ke zlepšení životního prostředí, kterých se účastní jak obyvatelé dané obce, tak dobrovolníci z Hyundaie, kteří tak pracují zcela zdarma a ve svém volném čase. Odměnou všem zúčastněným je, kromě dobrého pocitu a hrdosti na odvedenou práci, pouze občerstvení a zelené tričko Hyundai, které ale nemůžete sehnat nijak jinak než tímto aktivním dobrovolnictvím.

A jak akci hodnotili její účastníci? „Jsem z toho opravdu nadšený – spousta lidí, perfektní nálada, výborné počasí, co si můžeme přát více? Je to skvělé, kolik je tady lidí a kolik se udělalo práce. Navíc, všichni máme trička s nápisem „Pohnout světem společně“, myslím, že to je fantastické logo, a stejná je i dnešní akce,“ nešetřil chválou Miroslav Kačmarčík, starosta Nošovic. Akci si pochvaloval i Igor Slováček, ředitel mateřské a základní školy v Nošovicích, který se také zúčastnil: „Dnešní akce dokonale navazuje na Den Země, který jsme s dětmi oslavili před týdnem. A je to přesně to, co děti učíme ve škole – ochrana přírody, zlepšení čistoty ovzduší a k tomu ještě i ta přátelská spolupráce.“ Dongwoo Choi, prezident HMMC, je pravidelným účastníkem podobných projektů: „Tato akce navazuje na sázení keřů na ochranu zvěře, které jsme zorganizovali loni na podzim. Musím říct, že to dneska opravdu není lehká práce, ale je to užitečné a prospěšné pro přírodu i pro sousední obce kolem našeho závodu. A jsem rád, že se i místní obyvatelé zapojili v tak velkém počtu.“

Hyundai bude podobné projekty se zapojením zaměstnanců i okolních obyvatel pořádat
i nadále. V červnu se například uskuteční rozsáhlé čištění břehů a koryta řeky Morávky.