Cena hejtmana za společenskou
odpovědnost

2 minuty čtení | 10.5.2023

V úterý 9. května 2023 proběhlo v ostravském BrickHouse slavnostní vyhlášení Ceny hejtmana moravskoslezského kraje za společenskou zodpovědnost. Téma společenské odpovědnosti získává (nejen v našem podání) v posledních letech nové rozměry a stále větší váhu. Letos se do Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2022 zapojilo 52 subjektů a my jsme zvítězili stejně jako před třemi lety v kategorii zahrnující podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců. 

Cenu za společenskou odpovědnost opět vyhlásil Moravskoslezský kraj spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin i handicapovaných.

Účelem je ukázat, že jsou tady firmy, které se nestarají jen o to, jak vytvářet zisk, jak něco vyrábět, ale vnímají svou společenskou odpovědnost. To znamená dělají něco navíc. Hyundai je tady už poněkolikáté, což je důkazem toho, že to vnímá velmi zodpovědně a že to je skutečně věc, která tvoří součást genetického kódu celé firmy. Pro mě je Hyundai nedílnou součástí celé této soutěže,” řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Získané ocenění má pro mě osobně i pro naši společnost velkou váhu. Dokazuje totiž, že být společensky odpovědný pro nás není jen fráze, ale něco, co stále zlepšujeme a posunujeme dál. Velmi mě těší, že si toho cení nejen kraj, ale i naši zaměstnanci, protože oni sami nám pomáhají být společensky odpovědní,” podotýká vedoucí Oddělení vnějších vztahů HMMC Barbora Hermanová, která ocenění převzala spolu s vedoucím administrativní subdivize Petrem Michníkem při úterním galavečeru v prostorách BrickHouse v Dolních Vítkovic. Cenu jim předal hejtman Ivo Vondrák spolu s ředitelem krajského úřadu Tomášem Kotyzou.

Jak a kde pomáháme?

Náš závod se společensky odpovědným aktivitám věnuje dlouhodobě. V posledních letech jsme spustili řadu dalších společensky odpovědných projektů a uzavřeli nová partnerství s organizacemi v regionu. Jsme partnerem Akademie FC Baník Ostrava, Dolních Vítkovic či Technotrasy a také spolupracujeme s ČSOP Salamandr na obnově horských luk v Beskydech. Pravidelně také vyhlašujeme grantové programy na podporu rozvoje regionu.

Společenská odpovědnost firmy ale zahrnuje celou řadu dalších oblastí – ať už jde o důraz na bezpečnost práce, ohleduplnost vůči životnímu prostředí a ekologický provoz, podporu inovací a zefektivňování výroby, ale také široké množství zaměstnaneckých benefitů nebo komunikaci s dodavateli. Díky zapojení všech oddělení ve firmě rozvíjíme principy trvale udržitelného byznysu. Cena hejtmana za společenskou odpovědnost tak patří všem našim zaměstnancům.