Nošovický Hyundai pomůže
díky grantům sportovcům,
dětem, hendikepovaným i
kultuře

2 minuty čtení | 5.3.2021

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) také letos podpoří regionální sport, kulturu a projekty věnované dětem a hendikepovaným. Díky 6. ročníku grantového programu Společně 2021 mohou žadatelé obdržet na své projekty až 20 000 Kč.
Nošovická automobilka spustila tento grantový program poprvé v roce 2016. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, podmínkou pro získání podpory je, aby do projektů byli aktivně nebo pasivně zapojeni zaměstnanci HMMC, kteří ve firmě pracují alespoň jeden rok. Zaměstnanci tak mohou do grantového řízení každý rok přihlásit neziskovou organizaci dle svého výběru a získat pro ni až 20 000 Kč. V roce 2020 firma podpořila 35 projektů a rozdala 640 000 Kč.

Grantový program je tvořen čtyřmi pilíři – v kategorii Společně pro děti zacílí projekty na podporu volnočasových aktivit a rozvoj dětské kreativity, v části Společně bez bariér zase peníze z grantového programu podpoří činnosti organizací zaměřených na pomoc hendikepovaným nebo nákup pomůcek a speciálního vybavení. Další kategorie programu – Společně kulturně – poslouží na podporu kulturních a společenských událostí či renovaci kulturních památek. A díky kategorii Společně za sportem získají finanční příspěvek organizátoři domácích i mezinárodních soutěží v regionu a také mladí sportovci. Příjemci grantů musí projekty realizovat na území Moravskoslezského kraje.

„Společenskou odpovědnost u nás v Nošovicích bereme jako nedílnou součást firemní strategie. Podpora neziskových organizací a lidí, kteří svůj čas věnují práci v zájmových organizacích nebo pomáhají hendikepovaným, je v dnešní době velmi důležitá. Věříme, že i náš grantový program Společně pomůže k tomu, aby region, ve kterém HMMC působí, po utlumení pandemie znovu ožil,“ uvedla Barbora Hermanová z Oddělení vnějších vztahů v HMMC.

Minimální výše příspěvku na jeden projekt činí 5 000 Kč, maximálně lze zažádat o 20 000 Kč. Společnost HMMC se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů maximálně do výše 50 %.
Žádosti o granty lze podávat výhradně on-line na www.hyundai-motor.cz/o-spolecnosti/grantovy-program, a to do 31. března. Podpořené projekty vybere komise složená ze zaměstnanců HMMC i odborníků. Celkem firma plánuje rozdělit mezi žadatele 640 000 Kč.

Grantový program „Společně 2021“ je letos již druhým projektem závodu HMMC s finanční podporou regionu. Společnost už předala symbolické šeky starostům a starostkám třinácti okolních obcí v rámci desátého ročníku projektu Dobrý soused. Každé z nich společnost HMMC věnovala 50 000 Kč. Podpoří tím tamní sportovní, kulturní a spolkový život. V projektu Dobrý soused bylo obcím celkově poskytnuto 700 000 Kč.