Nadační fond Hyundai
vyhlásil grantovou výzvu

2 minuty čtení | 8.8.2023

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro občanské spolky, knihovny, školy i aktivní jednotlivce na podporu komunitní činnosti, vyšší zapojení občanů a rozvoj občanských organizací. Grantové kolo administruje Nadace OSF.

Cílem Nadačního fondu Hyundai je podpořit v oblasti Moravskoslezského kraje, zejména na území bývalých okresů Karviná, Nový Jičín a Frýdek-Místek: 

1. ochranu a zlepšení životního prostředí

2. rozvoj občanské společnosti

Priority fondu:

• občanské aktivity a projekty iniciované komunitou / lokálního charakteru, které mají pozitivní dopad a přínos pro místní komunitu a komunitní život

projekty zaměřené na environmentální témata a zlepšování životního prostředí

projekty malých a místních organizací a obcí

vysoká míra aktivního zapojení veřejnosti a aktivních jednotlivců, včetně studentů

spolupráce místních aktérů – obec, nevládní organizace, knihovna, škola apod.

mezigenerační sdílení

větší zapojení dobrovolníků a dobrovolnické aktivity na místní úrovni

O příspěvek se mohou ucházet:

Právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického charakteru. Právnickými osobami se rozumí spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce, sdružení a spolky obcí, knihovny, školy. V případě, že žadatelem je obec, budou upřednostněny projekty realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi a za účasti veřejnosti. Rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele o nadační příspěvek či jeho partnerů v projektu.

Období realizace projektu:

Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 1. 2024, projekty musejí být ukončeny nejpozději do konce června 2025.

Maximální výše nadačního příspěvku:

500 000 Kč

Minimální výše nadačního příspěvku (grantu) není určena. Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit bývají projekty v maximální výši podporovány velmi výjimečně. Obvyklá výše grantu se pohybuje do 250 000 Kč.

Uzávěrka grantového kola je v pátek 6. října 2023 ve 12:00 hod. Výsledky grantového kola budou zveřejněny v listopadu 2023. Veškeré informace o letošním ročníku grantové výzvy najdete na stránkách fondu www.nfh.cz.

V případě zájmu o jakékoliv další doplnění a informace můžete kontaktovat také koordinátorku projektu Annu Kapustovou (anna.kapustova@osf.cz, tel: +420 731 874 331).

Všem žadatelům přejeme hodně štěstí!

Podpořené projekty otevřeného grantového kola za minulý ročník najdete na webu NFH ZDE.