Nošovická automobilka
Hyundai dbá na rovné
podmínky

2 minuty čtení | 9.6.2021

Nošovice, 9. června 2021 – Pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) je tolerance a rovnost jedním ze základních principů pro vytváření spravedlivého pracovního prostředí. Spolu s dalšími významnými firmami, pro které jsou rovněž klíčem k dlouhodobému úspěchu co nejpestřejší, tvůrčí a inovativní schopnosti a kompetence lidí, se nošovická automobilka Hyundai přihlásila k Chartě diverzity.

Evropská Charta diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí, v Česku oficiálně odstartovala v roce 2014. Chartu podporuje Evropská komise a v tuzemsku byla uvedena pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu vlády. Charta diverzity je dobrovolným závazkem firem, zaměstnavatelů nebo také měst, obcí či státních nebo veřejnoprávních institucí.

„V Nošovicích klademe důraz na inovace, efektivitu, trvale udržitelný rozvoj a technologickou vyspělost. Principy tolerance, rovných příležitostí i kulturní rozmanitosti pozitivně ovlivňují myšlení a směřování firmy a jsou zdrojem inspirace. Je proto v našem společném zájmu budovat firemní kulturu, která je profesně otevřena každému bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, národnost, věk či sexuální orientaci,“ uvedl prezident HMMC Cheolseung Baek.

Firma na červen připravila pro své zaměstnance osvětovou kampaň, která poukáže na důležitost diverzity a respektu k odlišnosti. Zaměstnanci můžou zhlédnout v areálu putovní výstavu od iniciativy Jsme fér nazvanou „Jedna láska, jedno manželství“, kterou nafotil světoznámý fotograf Robert Vano. Důkazem rovného přístupu HMMC je mj. několik novinek v oblasti štědrých benefitů, které firma od června nabízí svým zaměstnancům.

„Našim zaměstnancům z LGBT komunity poskytneme stejné podmínky, jaké mají jejich heterosexuální kolegové. Při registrovaném partnerství bude mít zaměstnanec nárok na volno jako při běžné svatbě, obdobně v případě pohřbu při úmrtí partnera či při narození potomka. Pracovní volno poskytneme i při doprovodu partnera nebo dítěte do zdravotnického zařízení. Narovnali jsme také podmínky poskytnutí benefitního příspěvku při svatbě a registrovaném partnerství, ale rovněž při narození dítěte,“ podotkla vedoucí oddělení Lidských zdrojů Klára Klepáčová. Firma HMMC, který svým zaměstnancům poskytuje v rámci Moravskoslezského kraje výrazně nadprůměrné finanční ohodnocení, dbá v oblasti odměňování také na shodu výše mezd žen a mužů. Věnuje péči mj. i návratu kolegyň a kolegů z mateřské a rodičovské dovolené a kariérnímu rozvoji zaměstnanců.