Nošovický Hyundai získal
Národní cenu za
společenskou odpovědnost

3 minuty čtení | 7.6.2022

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí firemní strategie nošovické automobilky Hyundai. Důkazem o odpovědném přístupu firmy je úspěch v 21. ročníku Národních cen České republiky. Firma Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) se umístila na 3. místě v kategorii Byznys a získala nejvyšší ocenění Společensky odpovědná organizace III. stupně.

Vítěze slavnostně vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky. Národní ceny představují ideální možnost srovnání organizací mezi sebou a prostřednictvím mezinárodně uznávaného hodnocení nejen zlepšovat firemní kulturu, ale také do řízení začlenit osvědčené přístupy týkající se kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Prestižní ocenění za rok 2021 převzali ve Skleněném sále Ministerstva průmyslu a obchodu v úterý 31. května i zástupci nošovického závodu.

„Ocenění v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost je pro naši firmu důkazem, že se ubíráme správným směrem. Nejedná se přitom pouze o projekty zaměřené na podporu společnosti, jejíž jsme součástí. Zaměřujeme se rovněž na náš přístup k zaměstnancům, dodavatelům a životnímu prostředí a kvalitu našich produktů. Přestože rok 2021 patřil k těm náročnějším, dařilo se nám plnit závazky spojené s výrobním plánem i strategií společenské odpovědnosti,“ uvedl Petr Michník, vedoucí subdivize administrativy HMMC.

Společenská odpovědnost má v podání nošovické automobilky několik pilířů, které tvoří grantové programy, partnerství s významnými institucemi v Moravskoslezském kraji, úzká spolupráce s okolními obcemi i dobrovolnické aktivity. Nošovická automobilka se také dlouhodobě angažuje na poli ekologických aktivit v rámci dílčích eko dní, klade důraz na recyklaci odpadů a aktivity pro snižování emisí z výroby. V loňském roce nošovický Hyundai mj. pomohl obcím na jižní Moravě postiženým ničivým tornádem částkou 5 000 000 Kč, uzavřel partnerství s Akademií FC Baník Ostrava a také s ČSOP Salamandr. Firma také dlouhodobě podporuje vodíkové vzdělávání nebo daruje auta technickým školám.

Za svou činnost firma HMMC získala už dříve ocenění Top odpovědná velká firma 2020 a 2021 a v roce 2020 také obdržela Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. „Společenské odpovědnosti a udržitelnosti se věnujeme dlouhodobě. Jsme si vědomi závazku vůči celé společnosti, a proto podnikáme rozličné aktivity, které posouvají naši firmu dál a zároveň pomáhají na nejrůznějších místech. Z ocenění máme nesmírnou radost, ale není primárním hnacím motorem. Účastí v podobných soutěžích získáváme cennou zpětnou vazbu od nezávislých odborníků. Díky tomu máme prostor pro další zlepšování a naplňování vize udržitelného přístupu,“ poznamenala vedoucí oddělení vnějších vztahů HMMC Barbora Hermanová.

Nošovická automobilka letos poprvé plánuje zveřejnit vůbec první obsáhlou zprávu o udržitelnosti, prostřednictvím které chce poskytnout transparentní a srozumitelná data o působení a činnosti firmy všem důležitým aktérům – tedy zákazníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům, zástupcům neziskového sektoru nebo médiím.