Podnikáme férově. Uspěli
jsme v ESG Rating 2023

1 minuta čtení | 13.11.2023

V druhém ročníku unikátního nezávislého srovnání českých firem podle ESG jsme mezi velkými podniky v TOP 10.

Byznys má generovat zisk. To ovšem nestačí. Je potřeba podnikat udržitelně – a my v Nošovicích jdeme příkladem. Dalším důkazem jsou výsledky žebříčku ESG Rating 2023. Mezi tuzemskými firmami v kategorii velkých podniků jsme se umístili na skvělém 10. místě. Jsme tak jediná automobilka v TOP 10.

Letos se do průzkumu zapojilo celkem 135 českých společností, jejichž celkový obrat v roce 2022 dosáhl 1,2 bilionu korun – tedy 17,2 procenta tuzemského HDP. O zapojení do průzkumu tak projevilo zájem o 55 % více uchazečů než v loňském roce. Do sekce velkých společností se zapojilo 40 % přihlášených, dalších 60 % patřilo mezi malé a střední firmy.

„V ESG Ratingu bodují ty firmy, které jsou ve svém ESG detailní, pečlivé, zaměřené na data a v komunikaci svých reportů vůči veřejnosti transparentní,” řekl Ladislav Tyll, odborník na mezinárodní podnikové strategie z Fakulty podnikohospodářské VŠE a akademický ředitel programu CEMS, který za metodiku a vyhodnocení ESG Ratingu zodpovídá.

Základem pro analýzu sloužil i letos dotazník, který se ale nově lišil rozsahem i obsahem pro obě kategorie. Reflektoval tak pro ně nejvíce relevantní témata a přiblížil se podobě v budoucnu povinnému ESG reportu. V oblasti životního prostředí (E) se například hodnotilo, jak daná firma přistupuje k jeho znečištění, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství, v kategorii společnost (S) pak hodnotitelé sledovali například přístup firmy k diverzitě mezi zaměstnanci a jejich právům a u správy a řízení společnosti (G) se průzkum zaměřil hlavně na to, jak transparentně firma komunikuje svůj byznys model nebo jak efektivně monitoruje rizika spojená s ESG.

Ocenění jsme získali mj. za přístup k životnímu prostředí, transparentní komunikaci a řízení dodavatelů. Právě ESG dodavatelského řetězce je jedna z klíčových oblastí nefinančního reportingu, na kterou je kladen velký důraz.