Vysokoškolské stáže v
Nošovicích

7 minut čtení | 14.2.2024

Projekt stáží u nás v Hyundai je v plném proudu. Aktuálně máme mezi sebou už 12 kolegů, kteří pomáhají napříč odděleními jak ve výrobě, tak v administrativě. Jak se ke stáži dostali naši průkopníci, jaký je jejich příběh a co jejich stáž obnáší? Seznamte se s našimi prvními stážisty, kteří v tom jedou s námi od úplného začátku tohoto projektu.

Jan Palovský z Lakovny

Honza studuje na VŠB-TUO, konkrétně na Strojní fakultě obor Robotika se zaměřením na projektování robotizovaných pracovišť. O stáži se dozvěděl na kariérním veletrhu Kariéra+, který jeho škola pravidelně pořádá.

Už odmala se rád (když se nedaří, tak občas prý i nerad) vrtá v kolech. Postupně přešel i k motorkám a podobným strojům. Po ukončení střední školy se proto rozhodl pro Strojní fakultu. V druhém ročníku přišlo další rozhodování, a to volba zaměření. „Po prezentaci všech oborů mě nejvíce zaujala katedra robotiky. Důvodem byla zejména náplň a zaměření předmětů, které se zde vyučují. Také mě zaujala praktická cvičení na centru robotiky,“ vysvětluje Honza. Na stejné katedře pokračuje i nyní v navazujícím studiu.

Ačkoli se to nemusí na první pohled zdát, na Lakovně je spousta robotů, kterým se nyní v rámci stáže Honza věnuje. V poslední době se zaměřuje především na monitorování spotřeb materiálů a dalších hodnot na robotech, upravuje pracoviště na čistění skidů, a měl také možnost se zúčastnit teachingu robotů.

Svůj volný čas nejraději tráví s přítelkyní, přáteli nebo rodinou. Pokud zrovna nikde necestuje a je doma, tak si rád vyrazí na kole nebo motorce na výlet po okolí. Dále si taky občas zajde zaběhat, zahrát fotbálek nebo si jako divák zajde na hokej.

Anežka Šenkýřová z PR oddělení

Anežka v současné době studuje navazující obor Marketing a obchod na Ekonomické fakultě, VŠB-TUO. Do areálu HMMC zavítala už po maturitě, a to na letní brigádu před nástupem na vysokou školu. Více než tři měsíce strávila na hale finální montáže a ráda na toto období vzpomíná.

Jednoroční stáž ukončuje o pár měsíců dříve, a to z důvodu studijního pobytu v zahraničí. Příští půlrok stráví na korejské Ajou University v Suwonu. Po příjezdu zpět ji bude čekat odevzdání diplomové práce, kterou nyní zpracovává ve spolupráci s PR oddělením, a věříme, že i úspěšné závěrečné zkoušky.

Všem studentům by poradila, ať si zkusí už při studiu najít praxi v oboru, kterému se chtějí věnovat. „Přece jen všichni jednou dostudujeme, budeme mít stejný titul, ale zkušenosti jsou to, co nás odliší od vrstevníků a dá nám odrazový můstek. Stáž je opravdu skvělá možnost, jak propojit teorii ze školy s praxí, proto neváhejte a alespoň se zkuste přihlásit. I kdybyste se na stáž nedostali, už pohovor se zpětnou vazbou je zkušenost, která se vám bude do budoucna hodit,“ vzkazuje Anežka.

Antonín Hikade z Lisovny

Momentálně studuje navazující magisterský obor Strojírenská technologie na Strojní fakultě, VŠB-TUO. O možnosti stáže v HMMC se dozvěděl skrze K+ portál, což je kariérní portál univerzity pro studenty a čerstvé absolventy.

Již během studia na průmyslovce ho ze všeho nejvíc lákaly právě technologie výroby kvůli své pestré náplni práce, proto měl při nástupu na vysokou školu o oboru jasno. Ze všech možných technologií Tondu nejvíce lákalo právě plošné tváření (lisování), kterému se posléze začal více věnovat hlavně z hlediska simulací procesu lisování plechu.

Tondův běžný pracovní den vypadá tak, že dopředu většinou neví, co si na něj jeho mentor David vymyslel. Úkoly jsou opravdu různorodé, od měření povrchové úpravy forem, přes nanášení deformační sítě na plech (pro zjištění protáhnutí plechu), až po výpomoc s údržbou, kdy je potřeba formu očistit a znovu namazat pro další použití. V poslední době se také dost věnuje skenování a následné úpravě modelu a začíná se zkoušením simulace procesu lisování.

Za Tondův větší projekt by se dalo považovat to, že se při rozjíždění nového modelu Kony podílel na měření drsnosti, tvrdosti a tloušťky povrchové úpravy formy. Případně když docházelo k velkému praskání plechů, nanášel na plech deformační síť a zkoumal protažení plechu v kritických oblastech.

Jakub Chroboczek ze Sales Planning

Kuba studuje ekonomicky zaměřený obor, přičemž chtěl své nabyté vědomosti někde prakticky uplatnit. Jeho předešlé brigády příliš ekonomického vyžití neskýtaly. Jakmile se přes kamaráda, který zde pracuje, a poté i na oficiálních stránkách HMMC dozvěděl, že existuje nový program stáží, neváhal. „Navíc když přihlédnu k faktu, že bydlím pár kilometrů od závodu, vnímal jsem jeho přítomnost jako možnou kariérní příležitost už dlouhá léta,“ vysvětluje Kuba.

Mezi jeho hlavní pracovní náplň patří starost o archivaci přepravní dokumentace. Ať už se jedná o transport vlaky nebo nákladními automobily. Dále vypomáhá kolegům při fakturaci. V současné době se rovněž zaměřuje i na dotazníkové šetření, jež se zabývá spokojenosti zákazníků s prací jeho oddělení. Na základě tohoto výzkumu bude možnost ještě více zkvalitnit poskytované služby.

Když vzpomíná na svůj pohovor, vybavuje si, že byl ze začátku nervózní, ale prý naprosto zbytečně. První dny se seznamoval s kolegy a agendou oddělení. „Všichni byli velice milí a vstřícní,“ vzpomíná Kuba. „Zapůsobilo na mě, jaká tu panuje přátelská atmosféra. Postupnými kroky jsem se dostal od nasávání vědomostí až po samostatné plnění úkolů. V tom mi byli nezanedbatelnou oporou mí kolegové,“ dodává.

Klára Jančošková z HR oddělení

Klára studuje na Slezské univerzitě v Opavě obor Angličtina pro odbornou praxi. Co se týká její cesty ke stáži, hledala možné pozice v oblasti HR na internetu a mezi výsledky byla i nabídka stáží v Hyundai. „Měla jsem vždy za to, že v Nošovicích jsou především technická zaměření a nenapadlo by mě hledat zde mnoho administrativních pozic, takže jsem byla velmi mile překvapena,“ vysvětluje Klára.

Mezi zájemci o stáž bývá mnoho studentů, kteří se na kariérních stránkách přihlásí bez specifického požadavku na pozici. To ale nebyl případ Kláry. Věděla již od začátku, že by se chtěla ucházet o pozici na HR oddělení, a to hned z několika důvodů. „Studovala jsem na střední zdravotnické škole, kde jsem po nějaké době došla k závěru, že bych ráda pracovala s lidmi, ale ne zrovna jako zdravotník. Během studia na vysoké škole jsem získala zkušenosti z oblasti HR, především ve vzdělávání zaměstnanců a náboru. Obsah práce se mi zalíbil natolik, že plánuji zůstat v personalistice i po studiu na vysoké škole,“ vysvětluje.

Klářina role byla myšlena již od začátku jako stážistka pro stážisty. A co si pod takovou roli vlastně představit? Je se studenty v kontaktu od prvního momentu, kdy se aktivně zajímají o stáže. Prochází životopisy, komunikuje se zájemci a následně je také přítomna u některých pohovorů. Měla na starost vstupní školení stážistů, které vedla ve spolupráci s Anežkou, stážistkou na PR oddělení, a dalšími kolegy. Samozřejmě také udržuje komunitu a je k nápomoci, pokud si někdo neví s něčím rady. Kromě práce se stážisty pravidelně dochází vypomáhat na mzdovou účtárnu a dělá administrativní support pro Centrum zdraví. Ještě by během své stáže ráda načerpala zkušenosti i od kolegů ze vzdělávání.

Pokud chcete rozjet svou kariéru, na našem kariérním webu najdete bližší informace ke stážím.