Nacházíte se » Titulní strana »

Ekologie

Ekologie na prvním místě

Globální environmentální politika

Environmentální přístup v HMMC

Ekologie na prvním místě

Změny klimatu, vyčerpávání zdrojů a další environmentální témata se každodenně stávají naléhavějšími, a to v celosvětovém měřítku. Navíc, tato témata se už netýkají pouze ekosystému, ale mají i větší dopad na lidský život a na podnikatelské aktivity. Společnost Hyundai Motor Company se jako výrobce automobilů snaží o vývoj a výrobu aut, která nebudou přispívat k dalšímu prohlubování již tak vážných problémů.


Environmentální filozofie

„Hyundai Motor Company si váží lidských hodnot a svou firemní společenskou odpovědnost naplňuje prostřednictvím ochrany životního prostředí ve jménu harmonie člověka, životního prostředí a společnosti.“
 • Uznáváme životní prostředí jako klíčový prvek podnikání a vytváříme firemní hodnoty proaktivním prosazováním ekologického managementu
 • Podporujeme vývoj a distribuci ekologicky šetrných výrobků
 • Zasazujeme se o snižování škodlivin a o ochranu zdrojů a energie pro jejich udržitelné využití ve všech fázích životního cyklu našich výrobků, od vývoje přes výrobu, prodej a použití po jejich likvidaci
 • Všem našim zaměstnancům poskytujeme environmentální školící kursy, podporujeme naše dodavatele v ekologickém řízení a přispíváme k veřejnému blahu
 • Vyhovujeme všem mezinárodním i národním ekologickým zákonům, předpisům a smlouvám. Pokračujeme ve zdokonalování ekologického řízení a svou činnost předkládáme veřejnosti • Při výstavbě automobilky byl od samého počátku kladen velký důraz na ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Více než tisíc vzrostlých stromů, které se v areálu nacházelo, nebylo vykáceno, ale náročným způsobem přesazováno.
 • V závodě jsme vybudovali sofistikovaný logistický systém, který je založen na strategickém umístění tří hlavních subdodavatelů přímo v průmyslové zóně, z čehož dva (Mobis a Dymos) jsou propojeni s montážní halou Hyundai pomocí krytých mostů. Objem dílů, které se takto čistě a nehlučně dopraví do montážní haly, představuje denně náklad 200 kamionů nezatěžující životní prostředí.
 • Po spuštění výroby jsme zavedli systém ekologického řízení výrobního závodu ISO 14001, kterým chceme potvrdit a zdůraznit důležitost environmentální zodpovědnosti v naší společnosti.
 • Využíváme nejmodernější technologie a špičkové laboratoře, které zabezpečují ochranu životního prostředí. V průběhu celé výroby jsme implementovali systém nakládání s odpady, ale také zabezpečujeme jejich správné třídění.
 • Naše lakovna využívá vodou ředitelné barvy a všechny průmyslové odpadní vody z celého závodu jsou čištěny ve vlastní čističce odpadových vod nejnovějšími postupy.
 • Haly jsou vybaveny speciální vzduchotechnikou, která zajišťuje přímé odvádění výparů a exhalací z výrobního procesu.
 • V prosinci 2012 bylo vedle haly Lakovny uvedeno do provozu zařízení pro snížení emisí těkavých organických sloučenin (VOC) regenerativní termickou oxidací (RTO). Zařízení nasává vzduch znečištěný těkavými organickými látkami z prostoru stříkacích linek svrchního krycího laku a ze sušících pecí a vhání jej do spalovací komory, kde se za zvýšeného tlaku a teploty téměř 1000 stupňů Celsia vzduch ohřívá a přitom se spalují v něm obsažené těkavé organické látky; následně se vzduch ochladí a vypouští se volně do atmosféry. Účinnost tohoto zařízení je více než 97 %,
 • Instalací stříkacích robotů nátěrových hmot na lakovně došlo ke snížení spotřeby barev o 17 % a organických rozpouštědel o 11,5 %, celkově tímto opatřením došlo ke snížení emisí VOC o 11%.
 • Instalací nového regulovaného úsporného osvětlení na hale výroby převodovek jsme snížili spotřebu elektrické energie pro osvětlení o 52 %.
 • V areálu HMMC byl vybudován park pro odpočinek zaměstnanců s 37 stromy a 600 m2 travnatých ploch
 • Na lakovně jsou rozpouštědla z provozu recyklována (75 % rozpouštědel je vráceno zpět do procesu)
 • 95 % materiálů použitých při výrobě automobilu je recyklovatelných
 • Z celkového množství odpadů HMMC je 88 % recyklováno
 • Používáme materiály s nízkým obsahem VOC.
 • Jako jediná automobilka v České republice jsme držitelem certifikátu EMAS


Po spuštění výroby jsme zavedli systém ekologického řízení výrobního závodu ISO 14001, kterým chceme potvrdit a zdůraznit důležitost enviromentální zodpovědnosti v naší společnosti.


 Environmentální prohlášení 2017
 Environmentální prohlášení 2016
 Environmentální prohlášení 2015
 Environmentální prohlášení 2014
 Environmentální prohlášení 2013
 Environmentální prohlášení 2012
 Environmentální prohlášení 2011 Závěry z monitoringu za rok 2018 (152 kB)
 Závěry z monitoringu za rok 2017 (64 kB)
 Závěry z monitoringu za rok 2016 (244 kB)
 Závěry z monitoringu za rok 2015 (244 kB)
 Závěry z monitoringu za rok 2014 (185 kB)
 Závěry z monitoringu za rok 2013 (185 kB)
 Závěry z monitoringu za rok 2012 (197 kB)
 Závěry z monitoringu za rok 2011 (108 kB)
 Závěry z monitoringu za rok 2010 (240 kB)
 Závěry z monitoringu za rok 2009 (414 kB)
 Závěry z monitoringu za rok 2008 (106 kB)