Nacházíte se » Titulní strana » Grantový program

Grantový program HMMC –„Společně 2017“

Grantový program HMMC

Grantový program společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) „Společně 2017“ má za cíl finančně přispět na projekty zahrnující děti, handicapované, kulturu a sport (např. podporující mladé talenty, obohacující nabídku volného času, vylepší veřejný prostor), a do kterých se zároveň mohou aktivně zapojit či jej podpořit zaměstnanci HMMC.

Ukončení příjmu žádostí

Rádi bychom poděkovali všem žadatelům, kteří se do grantového programu přihlásili. Jsme rádi, že se do druhého ročníku zapojilo mnoho zajímavých projektů. K podpoře doporučí výberová komise ty, které její členy přesvedčí, že jejich hlavním cílem je podpora kulturních a sportovních aktivit v Moravskoslezském kraji za aktivní podpory našich zamestnanců. Úspěšní žadatelé budou zde zveřejněni a také přímo kontaktováni po zasedání výberové komise koncem března 2017.

Podporujeme

Děti:

 • podpora volnočasových aktivit
 • podpora zájmových skupin
 • rozvoj kreativity

Handicapované:

 • podpora činnosti organizací zaměřených na pomoc handicapovaným
 • nákup pomůcek či speciálního vybavení
 • podpora volnočasových aktivit

Kulturu:

 • koncerty
 • festivaly
 • literatura
 • výtvarné umění
 • oslavy významných událostí
 • renovace kulturních památek

Sport:

 • podpora domácích i mezinárodních soutěží v Moravskoslezském kraji
 • podpora mladých talentů
 • účast na sportovní soutěži
Pro žadatele

Jaké jsou podmínky?

 • Žadatelem mohou být právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury a sportu s výjimkou politických stran a politických hnutí.
 • Projekty mohou být podpořeny kmenovými zaměstnanci HMMC, kteří zde pracují min. 1 rok.
 • Příjemci musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.
 • Příjemce grantu je povinen uvádět ve všech materiálech a při všech příležitostech název poskytovatele příspěvku a jeho logo (HMMC + logo HMMC).

O jakou částku mohu požádat?

 • HMMC se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 30 %.
 • Minimální výše příspěvku na jeden projekt v rámci programu je 5 000 Kč a maximální výše 20 000 Kč.
 • Ve druhém ročníku vybere komise, složená ze zaměstnanců HMMC i odborníků, projekty, které podpoříme celkovou částkou 800 000 Kč.

Jak mám postupovat?

Vyplněné žádosti vč. příloh zasílejte jednou z níže uvedených možností:

 • 1.  Elektronicky na email: granty@hyundai-motor.cz (do předmětu zprávy, prosím, napište: GRANTY „SPOLEČNĚ 2017“ – název projektu...)
  • Maximální velikost zprávy vč. příloh 12 MB
  • Akceptované formáty: doc, pdf, jpg, gif, png (jiné prosím předem konzultujte)
  • Přijatá žádost bude e-mailem potvrzena
 • 2.  Poštou na adresu:

  Oddělení vnějších vztahů

  Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

  Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1

  739 51 Nižní Lhoty


  • S označením obálky GRANTY „SPOLEČNĚ 2017“
  • V žádosti uveďte platnou e-mailovou adresu, na kterou můžeme zaslat potvrzení přijetí žádosti.
Časový harmonogram
1. 2. 2017 Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
3. 2., 7. 2. 2017 Semináře pro žadatele
1. – 28. 2. 2017 Možná konzultace projektů s administrátorem a příjem žádostí
28. 2. 2017, 24:00 hod. Uzávěrka pro příjem žádostí
Uzávěrka pro příjem žádostí Kontrola žádostí a příprava podkladů pro hodnotící komise
20. – 24. 3. 2017 Jednání hodnotící komise a návrh podpořených projektů managementu HMMC
27. 3. 2017 Informování uchazečů o podpořených projektech (HMMC Express + web)
duben 2017 Podpis smluv, platby
1. 4. – 15. 12. 2017 Realizace
15. – 31. 12. 2017 Zaslání závěrečného vyhodnocení
Výsledky grantového řízení 2016

Podpořené projekty v oblasti kultury 2016


Pořadové číslo žádosti Název projektu Popis Výše grantu (Kč) Žadatel
23 Charitativní projekt HipHop pro lidi Charitativní akce, ze kterých výtěžek poputuje na charitativní projekt Mukačevo (Ostrava) 13 500 Martin Schindler
3 SLEZSKOOSTRAVSKÝ ROCK-FEST 2016 "Festival pro celou rodinu" - 9. ročník; podpora tvůrčí činnosti a mladých talentů; umožnit začínajícím kapelám vystoupit na větších hudebních scénách; kulturní vyžití pro rodinny s dětmi 20 000 Klutura pro Slezskou Ostravu, z. s.
12 Koncert " PODěKOVÁNÍ VÁM" Poděkovat sponzorům, prodejcům žlutých kvítků a lidem, kteří podporují a pomáhají onkologicky nemocným pacientům (Bohumín) 9 675 PRO-FIT 12 Bohumín z.s.
38 Soutěžní hudební a výtvarný projekt "Rozvíjej se, poupátko" 2016 Prezentovat talentované žáky regionu; zlepšit přístup žáků ke vnímání hudby; posílit pozitivní formování osobnosti dětí a mládeže 20 000 ZŠ a MŠ Střítež
2 činnost Kroužku krojovaných horníků Barbora, z. s. Výroba medailí k 90. výročí spolku; reprezentace a udržování hornických tradic 20 000 Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s.
8 "Děti dětem" - "Dívka roku 2016, podpora vzdělání hospitalizovaných dětí" Podpora vzdělání a životního stylu specifických skupin dětí (dívky 13-15 let), podpora vzdělání dětí hospitalizovaných v nemocnicích. 20 000 JANA, Spolek na podporu kultury, sportu a vzdělání
55 Advent pro všechny Příprava kulturní akce; pro žáky způsob jak se podílet na životě města bez ohledu na omezení plynoucí z jednotlivých handicapů (Ostrava) 12 500 Základní škola logopedická s.r.o.
58 Mezinárodní den tance v Ostravě 2016 Záměrem je spojit dohromady tanec, jeho různé podoby a projevy a oslavit tuto divadelní formu 20 000 Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú.
62 Fenomén Ivančena Výstava k 70. výročí založení mohyly; Publikace s pracovním názvem "Ivančena v obrazech"; Uspořádání ideové konference k připomínce výročí 20 000 Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z. s.
65 Festival Dokořán 2016 Podpora kulturního multižánrového festivalu (Karviná) 20 000 Iniciativa Dokořán, z.s.
1 Nové Cd skupiny Absolut Deafers Získat prostředky na produkci CD. 20 000 Jiří Czyž

Podpořené projekty v oblasti sportu 2016


Pořadové číslo žádosti Název projektu Popis Výše grantu (Kč) Žadatel
51 JOY RUN! 2016 - Opava (23. dubna 2016) Integrace handicapovaných dětí a mladých lidí mezi zdravé vrstevníky formou sportovní aktivity; série běžeckých závodů 20 000 Handicapoviny z. ú.
29 Memoriál Michala Pětroše, 5. ročník Popora charitativního běžeckého závodu pro širokou veřejnost; cílem je podpora Mobilního hospice Ondrášek 17 000 Běžím s Majklem, z.s.
43 "...Křižovatky, hřiště, lán s Hyundai nám to půjde fajn!!! ...! Maximalizace dopravní bezpečnosti dětí, prevence dopravních nehod, rozpohybování dětí 5 000 ZAHRADA DěTÍ, spolek
40 Celoroční pravidelná činnost Pionýrské skupiny Ještěr pro rok 2016 Zapojení mládeže do zájmové činnosti pionýrské skupiny; budování kladného vztahu dětí k přírodě a k sobě samým 19 500 Pionýr z.s., Pionýrská skupina Ještěr
21 Ivan Karabec - příprava na paralympijské hry RIO 2016 Zajistit a absolvovat co nejlepší sportovní přípravu na Paralympijské hry v RIO 2016 ve stolním tenise tělesně postižených 20 000 Ivan Karabec
68 Mezinárodní hasičská soutěž pro děti a dospělé Uspořádání soutěže dětských i dospělých družstev 6 500 SH čMS - Sbor dobrovolných hasičů Krásná - Mohelnice
54 Závody atletických školek Pořádání atletických závodů pro děti 20 000 SSK Vítkovice
59 MčR v beachvolejbale žactva do 16 let Podpora Mistrovství čR žáků a žákyo do 16 let - vrcholný turnaj 20 000 DK HAPPY SPORT Opava
64 Hobíky pro děti Podpora pilotního projektu - soutěž pro dětské hobby jezdce - soutěž družstev 15 000 Jezdecký klub Sviadnov, z.s.
34 10. ročník mezinárodního turnaje TALENT Cup Podpora turnaje určeného pro nejmenší šachisty 20 000 Beskydská šachová škola z. s.
18 Celoroční pravidelná činnost chlapeckých družstev v oddíle národní házená Zabezpečit rozvoj mládežnických chlapeckých družstev. Umožnit hráčům účastnit se mistrovských turnajů a zápasů porádancýh Svazem národní házené 20 000 Tělocvičná jednota Sokol Svinov
60 Nominační závody ve sportovním aerobiku a fitness týmech Realizace závodů, ze kterých se nejúspěšnější závodníci nominují na Mistrovství Evropy 20 000 Sportovní klub FIT FUN Ostrava
Často kladené dotazy

Co lze zahrnout do uznatelných nákladů?

 • náklady na dopravu - pouze ty, které jsou doloženy fakturou,
 • náklady na občerstvení - jen pro účastníky, hosty a organizátory akcí; náklady na alkoholické nápoje jsou neuznatelné,
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek - do max. 30 % z celkové výše požadovaného grantu (nikoliv z celkových nákladů projektu).
 • náklady na propagaci akce

Mají zapojení zaměstnanci HMMC nárok na pracovní volno pro účast na projektu?

 • Ne, nemají nárok na speciální volno. Cílem tohoto programu je podpora aktivního přístupu našich zaměstnanců k rozvoji kulturních a sportovních akcí v Moravskoslezském kraji. Tato podpora bude pouze ve výši finančního příspěvku na schválený grant.

Může být žadatelem více organizací?

 • Vždy je žadatelem pouze jedna organizace. Ostatní subjekty by měly být v žádosti uvedeny jako spolupracující organizace.

Můžu požádat o grant na už započatý projekt?

 • Ano, lze zažádat na určitou fázi projektu či na dokončení určité fáze. Prosíme o přesnější specifikaci v žádosti (aktuální stav, další fáze, na kterou žádáte příspěvek).

Poskytuje HMMC poutač s firemním logem?

 • Ano, úspěšní žadatelé si mohou u administrátorky grantového programu zapůjčit reklamní plachtu HMMC sloužící k propagaci poskytovatele příspěvku.
Kontakty

Administrátorka grantového programu:

Barbora Hermanová (k dispozici ke konzultaci a dotazům k předkládaným projektům)

pondělí až pátek (7:00 - 15:30 hod.), tel.: 596 141 656

e-mail:granty(zavináč)hyundai-motor.cz

do předmětu zprávy napište GRANTY „SPOLEČNĚ 2017“ - dotazAdresa:

Oddělení vnějších vztahů

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Průmyslová zóna Nošovice

Hyundai 700/1

739 51 Nižní Lhoty