DRUHÉ KOLO POHOVORŮ S
UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ BYLO
ZAMĚŘENO HLAVNĚ NA
ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

3 minuty čtení | 19.6.2007

V úterý 19. června patřil kongresový sál ostravského hotelu Imperial uchzačům o zaměstnání ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), naprostou převahu měli tentokrát absolventi středních technických škol.

Od devíti hodin ráno se kongresový sál i přísálí hotelu Imperial zaplnily zaměstnanci společnosti Hyundai, ale zejména mladými muži v tmavých oblecích a slečnami ve společnských šatech: začínalo druhé kolo přijímacích pohovorů se zájemci o práci v nové automobilce v Nošovicích. Celkově dnes bylo pozváno na sto dvacet uchazečů, z nichž část tvořili absolventi vysokých škol, kteří z různých důvodů nestihli pohovory v květnovém termínu, ale většina pozvaných byla z řad letošních a loňských maturantů na technických středních školách.

Každý adept byl pozván na přesně stanovenou hodinu, kdy nejprve v angličtině absolvoval pohovor
u jedné ze čtyř výběrových komisí a po krátké pauze shlédl prezentaci společnosti Hyundai, doprovázenou komentářem pracovníků personálního oddělení. Informace se týkaly všeho možného, co by nové zaměstnance mohlo a mělo zajímat: pracovní doba, délka dovolené, systém benefitů (výhod a služeb, poskytovaných zaměstnancům nad rámec jejich mzdy) a pochopitelně i platy. Jejich přesná výše se ještě v těchto dnech dolaďuje, ale už nyní lze říci, že budou vyšší než jsou průměrné platy v daných oborech u jiných zaměstnavatelů, a to nejen v Moravskoslezském kraji. Součástí pohovorů s absolventy středních škol byl i písemný psychologický test. „Tímto způsobem si mapujeme a ověřujeme, jaké má daný uchazeč předpoklady pro práci v týmu, zda je připraven převzít zodpovědnost a podobně,“ říká Petra Jandová z personálního oddělení Hyundaie a dodává: „výsledky testu mají spíše pomocný charakter, hlavní jsou odborné znalosti a schopnost komunikovat v angličtině, a ty se projeví u osobního pohovoru.“

„Rád bych získal místo v oddělení kontroly kvality,“ svěřil se Pavel Holub, čerstvý maturant SOŠ dopravní v Ostravě-Vítkovicích, a pokračuje: „nedávno mi sice přišlo oznámení, že jsem byl přijat ke studiu na vysoké škole, ale pokud bych dostal zajímavé místo v automobilce, uvažoval bych buď o odložení studia o nějaký ten rok nebo o studiu dálkovém.“ Jan Veselý, absolvent 4. ročníku oboru automatizace na metalurgické fakultě VŠB-Technické univerzity, rovněž zvažuje možnost dostudovat vysokou školu dálkově: „Chtěl bych hlavně pracovat ve svém oboru, velmi by mne lákala práce v moderní robotizované lisovně nebo svařovně.“ A k plánům do budoucna dodává: „Pocházím sice z Kyjovska na jižní Moravě, ale v Ostravě studuji už čtyři roky a chtěl bych tady zůstat natrvalo, protože toto město se mi velmi líbí, především jeho bohatá kultura a sport.“

Zvláštností dnešních pohovorů byla i bohatá účast pracovníků úřadů práce, kteří velmi pečlivě sledovali práci výběrových komisí a někteří, jako například Libor Černý, ředitel Úředu práce ve Frýdku-Místku, si i vyzkoušeli práci v přijímací komisi. „Přivedla nás sem možnost podívat se na aplikaci personální politiky velké mezinárodní firmy, jakou je Hyundai, a také možnost osobního seznámení se s pracovníky jejího personálního oddělení. Osobně jsem byl svědkem pohovoru postupně se třemi uchazeči, z nichž dva byli schopni v angličtině komunikovat bez problémů, mé celkové dojmy jsou velmi pozitivní,“ řekl Libor Černý, ředitel Úřadu práce ve Frýdku-Místku.