Jsme mezi TOP 25 Odpovědnými
velkými firmami

1 minuta čtení | 27.11.2023

Dobrých zpráv není nikdy dost. Po úspěchu v Národní ceně kvality jsme dosáhli na další ocenění pro nošovický Hyundai v rámci ceny TOP Odpovědná firma 2023.

Znovu se můžeme pyšnit titulem TOP Odpovědná velká firma – ten je udělen TOP 25 společnostem v ČR za jejich přístup k odpovědnému a udržitelnému podnikání.

TOP Odpovědná velká firma 2023 je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a společenské odpovědnosti (CSR). Je sestaven na základě bodového hodnocení 115 kritérií v jednotlivých oblastech: Strategie, Odpovědné HR, Dodavatelsko-odběratelský řetězec, Životní prostředí, Podpora komunit. Celkové hodnocení kombinuje povinné hodnoty benchmarku a bodové hodnocení nezávislých odborníků. Z těchto výsledků je sestaven konečný rating všech odpovědných firem.

TOP Odpovědná velká firma – výsledky HMMC

Co se HMMC týče, oproti minulému ročníku jsme zaznamenali zlepšení ve všech hodnocených oblastech, nejvíce pak v oblasti Strategie. Už počtvrté jsme získali titul TOP Odpovědná firma a zařadili se tak mezi 25 velkých českých firem, pro které udržitelnost a odpovědné podnikání nejsou jen fráze. Motivací do dalších ročníků je bezesporu to, že odborná porota kromě jiného hodnotí i to, zda se firma posouvá a zavádí nové projekty, a to my v Hyundai umíme výborně. Děkuji všem zapojeným zaměstnancům,” říká vedoucí Oddělení vnějších vztahů Barbora Hermanová.

Hodnocené oblasti (procento naplnění v dané oblasti):