Národní cena kvality ČR pro
Hyundai Nošovice

2 minuty čtení | 22.11.2023

Skvělý úspěch pro náš závod: stali jsme se absolutním vítězem Národní ceny kvality České republiky za rok 2023.

Naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech získala 1. místo v Národní ceně kvality České republiky v nejprestižnějším programu Excelence, a to v kategorii Soukromý sektor. Zároveň je nošovický Hyundai absolutním vítězem Národní ceny kvality ČR.

Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost, oblast kvality a rodinné podnikání slavnostně předalo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality ČR v úterý 21. 11. ve Valdštejnském paláci. Ocenění pro HMMC převzali vedoucí divize kvality Dong Woo Kum a vedoucí subdivize kvality Miroslav Jasiok. 

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří svým dílem přispěli k zisku prestižního ocenění.

O Národní ceně kvality

„Národní ceny České republiky patří mezi jedno z nejprestižnějších ocenění, o které se mohou organizace v naší zemi ucházet. Jsou uznáním pro ty, kteří dosáhli vynikajících výsledků na úrovni systémového přístupu k uplatňování kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti a přispívají k rozvoji celé České republiky,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodal: „Jde o ocenění nejen výsledků zúčastněných, ale zejména o cestu k nim. Jde i o inovace, hledání chytrých řešení a o schopnost neustále se zlepšovat.“

Pro firmy a organizace jsou Národní ceny České republiky významnou příležitostí k nezávislému hodnocení uplatňovaného systému řízení managementu. Ocenění byla udělována v souladu s Národní politikou kvality České republiky, a to ve třech hlavních oblastech.

Do letošního ročníku soutěže se zapojilo bezmála 50 organizací. Vyhlášeni byli mj. dva absolutní vítězové Národních cen České republiky – mezi nimi i HMMC. „Všem oceněným organizacím gratuluji k úspěchu a zároveň mne těší zájem organizací, které se v Národních cenách České republiky objevují opakovaně a chtějí úroveň kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti neustále posouvat na vyšší a vyšší úroveň. I tento fakt pro nás následně reflektuje zpětnou vazbu v podobě hodnoty, smyslu a přínosu ocenění jako takového,“ konstatoval předseda Rady kvality České republiky Eduard Muřický.

Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a Národní ceny kvality ČR v programu EXCELENCE jsou udělovány na základě metodiky mezinárodních schémat EFQM uplatňovaných ve více než 80 zemích světa. „Organizace získají zpětnou vazbu v podobě komplexní zprávy zpracované hodnotiteli certifikovanými EFQM, která identifikuje silné stránky a oblasti ke zlepšení. Národní ceny České republiky zároveň napomáhají ke konkurenceschopnosti organizací,“ doplnil 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

Seznam všech oceněných organizací je dostupný na webu MPO.