Nošovický Hyundai pomůže
zpřehlednit křižovatku v
obci Dobrá

3 minuty čtení | 30.9.2014

Společnost Hyundai se ve spolupráci s obcemi Dobrá a Nošovice, Moravskoslezským krajem, Policií ČR a Správou silnic MSK rozhodla zlepšit situaci na frekventované křižovatce v Dobré, přes kterou je vedena veškerá doprava do průmyslového areálu v Nošovicích. Změnou vodorovného značení na komunikacích a instalací dvou sférických zrcadel na náklady společnosti Hyundai se výrazně zlepší tzv. výhledové poměry ze dvou vedlejších silnic a řidiči tak budou moci do křižovatky vjíždět bezpečněji a plynuleji.

Průmyslová zóna Nošovice, ve které se nachází závod HMMC, ale i subdodavatelské závody Hysco, Mobis, Glovis a Dymos je na rychlostní komunikaci R48 napojena jedinou silnicí, která se v obci Dobrá kříží s původní starou silnicí na Český Těšín. Řidiči, kteří přijíždějí od obce Dobrá nebo z opačné strany od Vojkovic a benzínové pumpy, křižovatku až dosud projížděli s určitým rizikem, protože čáry pro zastavení na vedlejší silnici byly umístěny poměrně daleko od křižovatky a kvůli protihlukovým stěnám byl výhled do křižovatky velmi omezený.

Současná komplikovaná dopravní situace má počátky už v květnu 2006, kdy se Vláda ČR při podpisu investiční smlouvy se společností Hyundai Motor Company zavázala vybudovat mimoúrovňovou křižovatku v prostoru severovýchodního konce průmyslové zóny, která by byla druhým napojením Průmyslové zóny Nošovice na rychlostní silnici R48 a významně by rozředila dopravní proud, který takto musí být veden po jediném existujícím napojení přes obec Dobrá. Bohužel, stavba této mimoúrovňové křižovatky nebyla dosud zahájena.

V konečné fázi (po vybudování mimoúrovňové křižovatky) se předpokládá přestavba stávající křižovatky v Dobré na kruhový objezd, zúčastněné strany se ale snažily najít už nyní řešení, které by zlepšilo výhledové poměry v křižovatce. Ze tří navržených opatření se podařilo v řádu pouhých několika týdnů realizovat dvě, a to změnu vodorovného značení, kdy se čáry pro zastavení na vedlejších silnicích posunuly zhruba o metr ke křižovatce, a instalaci dvou sférických zrcadel, která umožní řidičům na vedlejších silnicích lepší rozhled v křižovatce. Realizace třetího navrhovaného opatření – výměny části protihlukových stěn za průhledné panely – čeká na výsledek jednání Moravskoslezského kraje s pracovníky hygienické stanice, protože zatím není jasné, jaké bude mít nový průhledný materiál vlastnosti z hlediska propustnosti zvuku, jeho pohlcování a odrazu. V momentě, kdy budou tyto parametry známy a materiál vyhoví požadavkům hygieniků, zajistí společnost Hyundai výměnu části současných neprůhledných polí protihlukovýh stěn za průhledné a tím dále zlepší výhled v křižovatce.

„Situace na křižovatce v Dobré nás velmi trápí, protože víme, že doprava lidí do práce a zpět, stejně jako návoz materiálu a expedice hotových aut představují dopravní zátěž pro místní obyvatele,“ řekl Dongwoo Choi, prezident HMMC. „Přestože odpovědnost je na vládě, která se k výstavbě mimoúrovňové křižovatky a druhého napojení průmyslové zóny na rychlostní silnici R48 zavázala už v roce 2006, snažíme se situaci aktivně řešit a pokud nemůžeme zvýšit kapacitu křižovatky, chceme přispět alespoň k její přehlednosti a bezpečnosti,“ dodal prezident HMMC.