Ocenění „Nejlepší
zaměstnanec HMMC“

1 minuta čtení | 13.1.2009

Dnes byla prezidentem společnosti HMMC Kimem Eok-Jo předána ocenění nejlepším zaměstnancům společnosti HMMC. Toto ocenění, založené na nominacích od kolegů a následném detailním zhodnocení pracovního výkonu a osobního přínosu uvedeného kandidáta, se ve společnosti HMMC koná každoročně.

Stříbrné ocenění, spojené s peněžitou prémií ve výši 15.000,- Kč, obdrželo osm zaměstnanců, zlaté ocenění „Nejlepší zaměstnanec HMMC“ a prémii ve výši 25.000,- Kč obdrželi dva zaměstnanci – v kategorii dělníků a techniků Česlav Burkot z údržby a v kategorii administrativy a managementu Jan Hrouza z výroby převodovek, který nastoupil do závodu Hyundai jako čerstvý absolvent VŠ v červenci 2007. „Ocenění mě samozřejmě těší, beru to jako zhodnocení své dosavadní práce,“ řekl Hrouda. „Zároveň ale cítím i určitý závazek do budoucna, a to zvlášť v současném problematickém období, které rozhodně vyžaduje větší úsilí a zodpovědnější přístup každého zaměstnance,“ dodal. „Smyslem těchto ocenění je poděkovat našim zaměstnancům, kteří v loňském roce dosáhli mimořádných pracovních výkonů a stali se tak vzorem pro ostatní,“ řekl prezident společnosti HMMC Kim Eok-Jo.