Společně za sny: podpoříme
talentované studenty

1 minuta čtení | 2.10.2023

Máte doma nebo ve svém okolí mladý talent? Myslíte, že by si zasloužil naši podporu, aby mohl realizovat svůj projekt na cestě za snem? HMMC spouští 1. října další ročník grantového programu „Společně za sny“. Podpora je určena nadaným žákům a studentům ve věku 12–21 let, kteří chtějí chtějí rozvíjet vědomosti a dovednosti.
Do programu se mohou přihlásit jednotlivci, ale i neformální skupiny mladých lidí z Moravskoslezského kraje, kteří chtějí něco dokázat a zlepšit okolí, v němž žijí.

Mladé talenty podpoříme v těchto oblastech:
– umělecká (hudební, výtvarná, literární, filmová)
– přírodovědná
– design a technologie
– komunitní, ekologické a charitativní projekty

Ze všech podaných žádostí vybere odborná komise 4 projekty a firma každý z nich podpoří částkou 25 000 Kč.
Podat žádost lze v systému Grantys: https://www.hyundai.grantys.cz/ do 31. října 2023.

Podmínky získání finančního příspěvku:
– věk žadatele 12-21 let
– trvalý pobyt v Moravskoslezském kraji
– zaslání motivačního videa a doporučujícího dopisu mentora
– souhlas s prezentací projektu během jeho realizace (včetně natáčení pro účely naší TV)
– projekt musí být realizován a vyúčtován do 31. 12. 2024