STANOVISKO SPOLEČNOSTI
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING
CZECH K ČLÁNKU V
HOSPODÁRSKÝCH NOVINÁCH

1 minuta čtení | 6.10.2008

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech zásadně odmítá tvrzení o nízké kvalitě použitého materiálu při stavbě svých hal. Vzhledem k tomu, že bezpečnost zaměstnanců i návštěvníků je ale pro HMMC na prvním místě, bude zmíněná část konstrukce haly pro jistotu odborně prověřena.

Společnost HMMC současně vyjadřuje jisté pochopení pro kroky pana Valíčka, jednatele společností Kovo, s.r.o., i pana Hikela, kterým společnost Wi Tech Slovakia neuhradila dlužné částky a dostala je do kritické situace. Jako projev vstřícnosti k poškozeným firmám vyzvala společnost HMMC důrazně společnost Wi Tech Korea k úhradě dluhů; odpověď zatím nepřišla.

Na druhou stranu, společnost HMMC zásadně odmítá převzetí odpovědnosti za dluhy, které při stavbě vznikly na konci dodavatelského řetězce Hyundai – Rotem – Rofa – Wi Tech Korea – Wi Tech Slovakia – Kovo (Hikel). Partnerem HMMC a generálním dodavatelem byla společnost Rotem, které byly ze strany HMMC uhrazeny veškeré prokázané náklady, za vzájemné proplácení faktur mezi jednotlivými subdodavateli společnost HMMC žádnou garanci nepřebírá.

I přes veškeré pochopení pro kritickou situaci zdejších poškozených subdodavatelských firem se společnost HMMC nehodlá podrobit jejich nekorektnímu nátlaku – naopak, právníci firmy zvažují příslušné právní kroky, a to zejména ve věci šíření poplašné zprávy a poškozování dobrého jména.