STAVBA ZÁVODU HYUNDAI V
NOŠOVICÍCH BYLA SLAVNOSTNĚ
ZAHÁJENA

3 minuty čtení | 25.4.2007

Za účasti více než šesti stovek hostů byla v Nošovicích zahájena stavba automobilového závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech.

Na staveništi automobilky Hyundai v Nošovicích dnes vládl neobvyklý klid. Těžká nákladní auta, bagry, buldozery a další stavební stroje stály tiše vyrovnány v řadách na okraji rozlehlé vyasfaltované plochy, v jejímž centru se tyčilo několik velikých stanů. Přesto ale bylo uvnitř stanů i v jejich okolí velmi rušno – číšníci prostírali stoly, hostesky chystaly materiály pro tiskovou konferenci a vše se připravovalo na slavnostní zahájení stavby nošovického závodu.

Nejprve proběhla od deseti hodin tisková konference, které se zúčastnili jak představitelé společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, tak manažeři mateřské firmy Hyundai Motor Company ze Soulu. Tiskové konference se zúčastnilo více než sto padesát novinářů z celého světa – nejpočetněji byli, pochopitelně, zastoupeni žurnalisté z České republiky a z Koreje.

Přesně v jedenáct hodin pak fanfáry pozvaly všechny přítomné do prostorného stanu, aby mohl začít vlastní ceremoniál. Po státních hymnách České republiky a Korejské republiky a po krátkém úvodním filmu společnosti Hyundai přednesli významní hosté slavnostní projevy. Jako první vystoupil předseda Čong Mong-ku, který připomněl význam vstupu společnosti Hyundai do České republiky, protože v Nošovicích se staví její první evropský výrobní závod. S dalším projevem vystoupil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, který popřál vznikajícímu závodu hodně štěstí a mimo oficiální pořadí předal slovo svému předchůdci v ministerské funkci Milanu Urbanovi. Ten ocenil význam korejské investice pro rozvoj celého regionu a připomněl zásluhy agentury CzechInvest o úspěch celého projektu. Po vrchním poradci korejského prezidenta, panu Kim Pjung-čunovi, vystoupil se závěrečným projevem hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský. Ve svém ohlédnutí se za téměř dvěma roky intenzivní práce na tomto projektu hejtman připomněl i chvíle, kdy se zdálo, že se kraji nepodaří vykoupit pozemky od soukromých vlastníků a celý projekt bude muset být zrušen. O to větší je dnešní radost všech přítomných ze skutečnosti, že se nakonec všechny přípravné práce podařily.

Předseda Čong Mong-ku poté předal jako formu poděkování pamětní plakety bývalému ministru Milanu Urbanovi a hejtmanovi Evženu Tošenovskému. Následovalo odhalení veliké letecké fotografie budoucí podoby nošovického závodu, z níž strhli závěs společně předseda Čong a ministr Říman, a na závěr celého ceremoniálu si šestnácka nejvýznamnějších hostů, mezi nimiž na české straně byli ministr Martin Říman, poslanec a bývalý ministr Milan Urban, senátoři František Kopecký a Václav Roubíček, hejtman kraje Evžen Tošenovský, jeho náměstek Pavel Drobil, zmocněnec ministra průmyslu pro projekt Hyundai a bývalý náměstek ministra Robert Szurman a generální ředitel agentury CzechInvest Roman Čermák, navlékla bílé rukavice a uchopila připravené rýče, aby jimi v podlouhlé bedně písku provedla symbolický první výkop.